LitOS Consulting’in sizi desteklediği alanlar:

  • Prince2, PMBOK gibi proje yönetim standartlarının kullanım ve uygulamasında
  • Uygun proje yönetimi araçlarının uygulamasında
  • Projeleri kurma ve tanımlamada
  • Planlamada (organizasyon, süreç-, vazife / zaman planı, kaynak planlama)
  • Uygulamada (control, bilgi aktarma ve düzeltme önlemleri)
  • Risk yönetiminde
  • Sonuçta (sonuçların sunumu ve belgelendirilmesi, lessons learned)