Yöntemler ve süreçler

Süreçleri etkili ve verimli bir şekilde geliştirmenin en iyi yolu doğru yönteminin seçimidir. LitOS Consulting süreçlerin tasarımı, optimizasyonu ve yeniden tasarımında, sizin uygulama durumundaki çözümün yapılandırılmış, makul ve ölçülebilir olabilmesi için denenmiş yöntemlere başvurur.

  • Business-Process-Reengineering
  • Lean-Management
  • Süreç optimizasyonu için Kaizen
  • Total-Quality-Management
  • (Lean) Six Sigma
  • CMMI