LitOS Consulting'in BİT Danışmanlık alanındaki hizmet yelpazesinin kapsadığı alanlar:

 • Ağ, BT ve sistem ortamlarının analizi ve tasarımı
 • Donanım ve program çözümlerinde imalatçı bağımsızı seçenekler
 • BT çözümlerinin şekillenip uygulanması
 • Mevcut BT çözümlerinin optimizasyonu
 • Alt sistemlerinin mevcut ve yeni BT/ERT sistermleriyle birleştirilmesi
    • Electronic Data Interchange (EDI) çözümlerinin entegrasyon ve uygulanması

Seçim, tasarım ve uygulama:

 • DMS - Document Management System
 • CMS - Configuration Management System
 • PDM/ PLM - Product Data Management / Product Lifecycle Management
 • Requirement Engineering
 • Change Management
 • SCM – SupplyChain Management
 • Project Management Systems